Koolielu

Tugiteenused

Sillamäe Eesti Põhikooli missiooniks on võimaldada igal õpilasel õppida kaasaaegses õpikeskkonnas, õppida vastavalt tema võimetele ja toetada õpilase igakülgset arengut, et ta tuleks toime edasiste õpingute ja praktilise eluga.


Klassijuhataja töö eesmärgiks on side pidamine lapsevanematega, õpilase isiksuse arengu jälgimine ja suunamine  koostöös teiste õpetajate-, tugispetsialistide- ning lastevanematega, arenguvestluste läbiviimine.

Logopeedi töö eesmärgiks on kõne korrigeerimine ja konsultatsioonide ettevalmistamine ja läbiviimine, kõneravi probleemidega kokku puutunud õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine, kõne korrigeerimist puudutava kooli dokumentatsiooni täitmine.

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine.

Hea õpilane! Toetame Sind:

 • kui Sul on raskusi õppetöös edasijõudmisel;
 • kui Sind või kedagi teist kiusatakse;
 • kui Sul on kadunud soov koolis käia.  Sa ei tule enam toime/ei jaksa tulla toime oma igapäevaste kohustustega, õppimisega;
 • oled emotsionaalse, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on. Vägivallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid iseenda õiguste kaitsmine.
 • tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida;
 • kui Sul on keerulised suhted vanemate, sõprade, klassikaaslaste või õpetajatega;
 • kui Sul on raskusi valikute ja otsuste tegemisel;
 • mõne muu mure või rõõmu puhul, mida soovid jagada;
 • kui vajad lihtsalt informatsiooni.

Hea lapsevanem! Toetame Sind:

 • kui lapse käitumine on muutunud;
 • kui on tehtud kodu-kool koostööd klassijuhataja tasemel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud;
 • kui tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

Kasulikud lingid:

http://oiguskantsler.ee/et/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilise-abi-saamise-voimalused-eestis

nimi amet õpilaste vastuvõtuaeg lapsevanemate konsultatsioon kontaktandmed
Anna Shershenko logopeed E, T, N 08.00-15.00
K 09.00-11.00
R 08.00-14.00
K 11.00-17.00
teisel ajal vastavalt kokkuleppele
anna.shershenko@sillapk.edu.ee
+372 55690806
Malle Peterson õpilasnõustaja-sotsiaalpedagoog E-R 08.00-16.00
teisel ajal vastavalt kokkuleppele
vastavalt kokkuleppele malle.peterson@sillapk.edu.ee
+372 58604395

Klassijuhataja töö eesmärgiks on side pidamine lapsevanematega, õpilase isiksuse arengu jälgimine ja suunamine  koostöös teiste õpetajate-, tugispetsialistide- ning lastevanematega, arenguvestluste läbiviimine.

Logopeedi töö eesmärgiks on kõne korrigeerimine ja konsultatsioonide ettevalmistamine ja läbiviimine, kõneravi probleemidega kokku puutunud õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine, kõne korrigeerimist puudutava kooli dokumentatsiooni täitmine.

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine.

Hea õpilane! Toetame Sind:

 • kui Sul on raskusi õppetöös edasijõudmisel;
 • kui Sind või kedagi teist kiusatakse;
 • kui Sul on kadunud soov koolis käia.  Sa ei tule enam toime/ei jaksa tulla toime oma igapäevaste kohustustega, õppimisega;
 • oled emotsionaalse, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on. Vägivallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid iseenda õiguste kaitsmine.
 • tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida;
 • kui Sul on keerulised suhted vanemate, sõprade, klassikaaslaste või õpetajatega;
 • kui Sul on raskusi valikute ja otsuste tegemisel;
 • mõne muu mure või rõõmu puhul, mida soovid jagada;
 • kui vajad lihtsalt informatsiooni.

Hea lapsevanem! Toetame Sind:

 • kui lapse käitumine on muutunud;
 • kui on tehtud kodu-kool koostööd klassijuhataja tasemel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud;
 • kui tahad lihtsalt mõnele oma küsimusele vastust.

Kasulikud lingid:

http://oiguskantsler.ee/et/psuhholoogilise-ja-psuhhiaatrilise-abi-saamise-voimalused-eestis

nimi amet õpilaste vastuvõtuaeg lapsevanemate konsultatsioon kontaktandmed
Anna Shershenko logopeed E, T, N 08.00-15.00
K 09.00-11.00
R 08.00-14.00
K 11.00-17.00
teisel ajal vastavalt kokkuleppele
anna.shershenko@sillapk.edu.ee
+372 55690806
Malle Peterson õpilasnõustaja-sotsiaalpedagoog E-R 08.00-16.00
teisel ajal vastavalt kokkuleppele
vastavalt kokkuleppele malle.peterson@sillapk.edu.ee
+372 58604395