Meie koolist

Põhiväärtused


Usaldusväärsus

Täidame alati oma lubadused ja peame kinni kokkulepetest. Oleme oma ala professionaalid ja tagame turvalise õpikeskkonna. Oleme ausad ja õiglased oma käitumises, hoiakutes ja seisukohtades.

Inimestevahelised suhted

Vastastikune usaldus, tolerantsus ja sõbralikkus. Läheneme kõigile individuaalselt, vaatleme iga probleemi eraldi. Oleme paindlikud oma partnerite suhtes, kuid samas nõudlikud iseenda suhtes. Väärtustame inimestevahelist suhtlemist ja avatud infovahetust. ning koostööd. Meile on tähtis iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem

Innovaatilisus

Oleme aktiivsed uute ideede genereerimisel ja elluviimisel, reageerime paindlikult muutustele.

Turvalisus ja eluterve õpikeskkond

Kujundame eluterveid väärtushinnanguid läbi õppeprotsessi ja tegevuse.

Õppimine ja arengutahe

Me pingutame iga päev selle nimel, et õppimine oleks rõõm. Teame, et kõige parem õpetaja õpib ja areneb ise pidevalt.

Usaldusväärsus

Täidame alati oma lubadused ja peame kinni kokkulepetest. Oleme oma ala professionaalid ja tagame turvalise õpikeskkonna. Oleme ausad ja õiglased oma käitumises, hoiakutes ja seisukohtades.

Inimestevahelised suhted

Vastastikune usaldus, tolerantsus ja sõbralikkus. Läheneme kõigile individuaalselt, vaatleme iga probleemi eraldi. Oleme paindlikud oma partnerite suhtes, kuid samas nõudlikud iseenda suhtes. Väärtustame inimestevahelist suhtlemist ja avatud infovahetust. ning koostööd. Meile on tähtis iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem

Innovaatilisus

Oleme aktiivsed uute ideede genereerimisel ja elluviimisel, reageerime paindlikult muutustele.

Turvalisus ja eluterve õpikeskkond

Kujundame eluterveid väärtushinnanguid läbi õppeprotsessi ja tegevuse.

Õppimine ja arengutahe

Me pingutame iga päev selle nimel, et õppimine oleks rõõm. Teame, et kõige parem õpetaja õpib ja areneb ise pidevalt.