Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid


  • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal: 
  • * eesti keel: 3. juunil 2019
  • * matemaatika: 10. juunil 2019
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.–14. juuni 2019.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

  • Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal: 
  • * eesti keel: 3. juunil 2019
  • * matemaatika: 10. juunil 2019
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.–14. juuni 2019.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.