Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid


Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2024/2025. õppeaastal: 

  • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2025. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. mai 2025. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)  – 12. mai 2025. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. mai 2025. a.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2024/2025. õppeaastal: 

  • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2025. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. mai 2025. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)  – 12. mai 2025. a;
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. mai 2025. a.