Koolielu

Kooliõde


Sillamäe Haigla SA
Ljudmila Antonova
kooliõde
asukoht: Viru pst 26, kabinet 3.9
tel.: 58131214 (tööajal)

Tööaeg:

esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede
08.00-10.00 13.00-15.00 08.00-10.00 13.00-15.00 08.00-10.00

Kooliõe ülesanded

Haiguste ennetamine:

1. Regulaarne õpilaste tervise ja arengu jälgimine.

  • iseseisvate profülaktiliste läbivaatuste teostamine 1., 3., ja 7. klassi ning kõikide uute õpilaste osas;
  • läbiviidud profülaktiliste läbivaatuste põhjal õpilas(te)e tervise ja arengu jälgimine, hindamine, lapsevanema(te)le tagasiside andmine;

2. Haiguste ennetamiseks, riskitegurite väljakujunemise vältimiseks, haiguseelsete seisundite varaseks avastamiseks ja krooniliste haiguste progresseerumise vältimiseks suunatud meetmete rakendamine.

3. Õpilaste immuniseerimise planeerimine ja läbiviimine  vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.

Täiendav info: www.terviseamet.ee ja www.vaktsineeri.ee

 

Esmaabi ja kriisiabi osutamine:

1. Esmaabi andmine õnnetusjuhtumite ja tervisehäirete korral ning õpilaste konsulteerimine ja nõustamine.

1.1 Lapsevanema informeerimine.

1.2 Vajadusel õpilase suunamine perearstile ja/või teiste spetsialistide konsultatsioonile.

2. Esmaabivõtete õpetamine kooli ja õpilaste vajadustest lähtuvalt. 

3. Osalemine meeskonnaliikmena kriisisituatsioonides tegutsemisel.

Sillamäe Haigla SA
Ljudmila Antonova
kooliõde
asukoht: Viru pst 26, kabinet 3.9
tel.: 58131214 (tööajal)

Tööaeg:

Kooliõe ülesanded

Haiguste ennetamine:

1. Regulaarne õpilaste tervise ja arengu jälgimine.

  • iseseisvate profülaktiliste läbivaatuste teostamine 1., 3., ja 7. klassi ning kõikide uute õpilaste osas;
  • läbiviidud profülaktiliste läbivaatuste põhjal õpilas(te)e tervise ja arengu jälgimine, hindamine, lapsevanema(te)le tagasiside andmine;

2. Haiguste ennetamiseks, riskitegurite väljakujunemise vältimiseks, haiguseelsete seisundite varaseks avastamiseks ja krooniliste haiguste progresseerumise vältimiseks suunatud meetmete rakendamine.

3. Õpilaste immuniseerimise planeerimine ja läbiviimine  vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.

Täiendav info: www.terviseamet.ee ja www.vaktsineeri.ee

 

Esmaabi ja kriisiabi osutamine:

1. Esmaabi andmine õnnetusjuhtumite ja tervisehäirete korral ning õpilaste konsulteerimine ja nõustamine.

1.1 Lapsevanema informeerimine.

1.2 Vajadusel õpilase suunamine perearstile ja/või teiste spetsialistide konsultatsioonile.

2. Esmaabivõtete õpetamine kooli ja õpilaste vajadustest lähtuvalt. 

3. Osalemine meeskonnaliikmena kriisisituatsioonides tegutsemisel.

esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede
08.00-10.00 13.00-15.00 08.00-10.00 13.00-15.00 08.00-10.00