Meie koolist

Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord (.pdf).


Taotlus võetakse vastu alates jooksval aastal 1. märtsist kuni 31. märtsini. Vabade kohtade olemasolul kuni klassis õpilaste  arvu piirnormi täitumiseni. 

Taotlused:

  • taotlus kooli astumiseks (Lisa 1) (.docx või .pdf)
  • koolist lahkumise avaldus (Lisa 2) (.docx või .pdf)

 

Taotlus võetakse vastu alates jooksval aastal 1. märtsist kuni 31. märtsini. Vabade kohtade olemasolul kuni klassis õpilaste  arvu piirnormi täitumiseni. 

Taotlused:

  • taotlus kooli astumiseks (Lisa 1) (.docx või .pdf)
  • koolist lahkumise avaldus (Lisa 2) (.docx või .pdf)