Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu toimumisajad 2023/24. õa-l:

Kuupäev Teema Vastutaja
18.09.2023

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
3. Üldtööplaani kinnitamine.
4. Ettepanekud kooli eelarvesse.

direktor

õppejuht
22.01.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Poolaasta  õppetöö tulemused. Tugisüsteemide rakendamine.

direktor
05.06.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-8.klassi õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

direktor
13.06.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Põhikooli lõpetamine ning põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
3. Kiituskirjaga põhikooli lõpetamine.

direktor
29.08.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja  ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3.Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimine või õpilaste klassikursust kordama jätmine.
4. Üldtööplaani kinnitamine.

direktor
õppejuht
huvijuht

 

Õppenõukogu 

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Õppenõukogu toimumisajad 2023/24. õa-l:

 

Kuupäev Teema Vastutaja
18.09.2023

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
3. Üldtööplaani kinnitamine.
4. Ettepanekud kooli eelarvesse.

direktor

õppejuht
22.01.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Poolaasta  õppetöö tulemused. Tugisüsteemide rakendamine.

direktor
05.06.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-8.klassi õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

direktor
13.06.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Põhikooli lõpetamine ning põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
3. Kiituskirjaga põhikooli lõpetamine.

direktor
29.08.2024

1. Vastuvõetud otsuste täitmine.
2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja  ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3.Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimine või õpilaste klassikursust kordama jätmine.
4. Üldtööplaani kinnitamine.

direktor
õppejuht
huvijuht