Oluline

TEADE: Sillamäe Eesti Põhikooli pidamise üleandmine 09. märts SillamaeEPK

Sillamäe Eesti Põhikooli pidamise üleandmine


Sillamäe Eesti Põhikooli pidamise üleandmine

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 81 lõikest 6, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et

3. märtsil 2023 sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Sillamäe Linnavalitsus halduslepingu, mille alusel antakse Sillamäe Eesti Põhikooli pidamine üle Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. septembril 2023.

Õpilased, kes koolipidamise üleandmise hetkel on Sillamäe Eesti Põhikooli õpilaste nimekirjas, jätkavad pärast kooli pidamise üleandmist õpinguid õppekaval, mille järgi nad õppima asusid.

Õpilaste vastuvõtmine Sillamäe Eesti Põhikooli pärast kooli pidamise üleandmist toimub Sillamäe Eesti Põhikooli uue põhimääruse ja kooli vastuvõtu korras sätestatu kohaselt.

Halduslepinguga saab tutvuda Sillamäe Linnavalitsuse dokumendiregistris.

Sillamäe Eesti Põhikooli pidamise üleandmine

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 81 lõikest 6, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et

3. märtsil 2023 sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Sillamäe Linnavalitsus halduslepingu, mille alusel antakse Sillamäe Eesti Põhikooli pidamine üle Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. septembril 2023.

Õpilased, kes koolipidamise üleandmise hetkel on Sillamäe Eesti Põhikooli õpilaste nimekirjas, jätkavad pärast kooli pidamise üleandmist õpinguid õppekaval, mille järgi nad õppima asusid.

Õpilaste vastuvõtmine Sillamäe Eesti Põhikooli pärast kooli pidamise üleandmist toimub Sillamäe Eesti Põhikooli uue põhimääruse ja kooli vastuvõtu korras sätestatu kohaselt.

Halduslepinguga saab tutvuda Sillamäe Linnavalitsuse dokumendiregistris.