Meie koolist

Koolist


Ajalugu

1963- 1993 a töötasid eesti õppekeelega klassid vene kooli juures.

Aastatel 1963-1976, Sillamäe II kooli juures.

1976-1993, Sillamäe IV keskkooli juures.

1993 a avati eesti õppekeelega kool, lasteaia hoones. Õpilasi oli esimesel kooliaastal 33. 1994 aastal avati koolihoone kõrval eesti lasteaed. Sellest ajast peale hakkas suurenema kooli tulevate õpilaste arv. Koolis õpib palju lapsi vene peredest.

Õppetöö koolis toimub vastavalt kooli õppekavale, mis on koostatud riikliku õppekava alusel. Alates kolmandast klassist hakkavad õpilased õppima inglise keelt, kuuendast klassist vene keelt. Alates neljandast klassist on õpilastel arvutitunnid. Koolis on välja kujunenud traditsioonilised üritused. Koos vanematega peame emade- ja isadepäeva ning jõuluõhtut. Jüripäeva teatejooksul osalevad õpilased, õpetajad ja lastevanemad.

Missioon

Sillamäe Eesti Põhikooli missiooniks on olla avatud, kaasaaegne ning usaldusväärne koostööpartner, kus iga laps tunneb end turvaliselt. Kujundada koolis õppekeskkond, mis soodustab õpilaste mitmekülgset ja võimetekohast arengut, võimaldab igal õpilasel kujuneda haritud inimeseks, kes tuleb toime edasiste õpingute ja praktilise eluga. Koolis on tähtis - õpilaste ja õpetajate koostöö hea hariduse andmisel ja omandamisel

Visioon

Sillamäe Eesti Põhikooli visioon – kujuneda kooliks, kus on isiksust arendav, spordi- ja terviseedendusele orienteeritud, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond.

Ajalugu

1963- 1993 a töötasid eesti õppekeelega klassid vene kooli juures.

Aastatel 1963-1976, Sillamäe II kooli juures.

1976-1993, Sillamäe IV keskkooli juures.

1993 a avati eesti õppekeelega kool, lasteaia hoones. Õpilasi oli esimesel kooliaastal 33. 1994 aastal avati koolihoone kõrval eesti lasteaed. Sellest ajast peale hakkas suurenema kooli tulevate õpilaste arv. Koolis õpib palju lapsi vene peredest.

Õppetöö koolis toimub vastavalt kooli õppekavale, mis on koostatud riikliku õppekava alusel. Alates kolmandast klassist hakkavad õpilased õppima inglise keelt, kuuendast klassist vene keelt. Alates neljandast klassist on õpilastel arvutitunnid. Koolis on välja kujunenud traditsioonilised üritused. Koos vanematega peame emade- ja isadepäeva ning jõuluõhtut. Jüripäeva teatejooksul osalevad õpilased, õpetajad ja lastevanemad.

Missioon

Sillamäe Eesti Põhikooli missiooniks on olla avatud, kaasaaegne ning usaldusväärne koostööpartner, kus iga laps tunneb end turvaliselt. Kujundada koolis õppekeskkond, mis soodustab õpilaste mitmekülgset ja võimetekohast arengut, võimaldab igal õpilasel kujuneda haritud inimeseks, kes tuleb toime edasiste õpingute ja praktilise eluga. Koolis on tähtis - õpilaste ja õpetajate koostöö hea hariduse andmisel ja omandamisel

Visioon

Sillamäe Eesti Põhikooli visioon – kujuneda kooliks, kus on isiksust arendav, spordi- ja terviseedendusele orienteeritud, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond.