Projekt Keat

Projekti „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) üldiseloomustus

Meie kool osaleb projektis KEAT alates 2010/11 õppeaastast.

Koolipoolne projekti koordinaator on Tiina Lillemäe. 

2012/13 õppeaasta  ohutusõppe projekt KAITSE END JA AITA TEIST lõpeb

28.-29.05.2013 kahepäevase laagriga Kohtla-Nõmmel.

Loengute eesmärk on õpetada lapsi ohuolukordasid ära tundma, neid ennetama ja  hätta sattudes oskuslikult käituma. Koolitustel räägitakse esmaabist, liiklusest, vee- ja tuleohutusest, orienteerumisest ja ellujäämisoskusest metsas.

Koolitusi viivad läbi:

Ø     Ida päästekeskuse ennetustöö büroo spetsialistid,

Ø     Ida prefektuuri noorsoopolitseinikud,

Ø     Maanteeameti ida regiooni liikluskasvatuse spetsialistid,

Ø     Punase risti Ida-Virumaa, Narva, Sillamäe seltsid,

Ø     Kaitseliidu Alutaguse Maleva kaitseliitlased (vabatahtlikud).

Koolituste teemad:

ESMAABI

Eesmärk: Anda osalejatele ülevaade esmaabi olemusest ja eesmärgist, ning valmidus rakendamaks esmaabi põhivõtteid argielus.

Eesti Punase Risti roll on koolitada välja võtmeisikud (õpetaja koolist), kes läbib esmaabi koolituse ning saab läbitud kursuste kohta ka tunnistuse ja koolitatud õpetaja juba koolis kohapeal koolitab õpilasi!

Koolituse läbiviija Sillamäe linnas: Eigor Timoskatel 3924104; 520 0729

Teema 1: Verejooksude olemus ja peatamise võtted.

  • verejooksude liigid
  • erinevad haavad
  • sidumine

Teema 2: Põletused, külma- ja kuumakahjustused.

Teema 3: Liigesevigastus.

  • luumurrud, nikastus, nihestus, põrutus

Teema 4: Teadvuseta inimese abistamine

  • asendid

 LIIKLUSOHUTUS

Maanteeameti liikluskoolitusi viiakse läbi kuni 25.05.2013. Loengu pikkus 2x45 minutit (võib nii vaheajaga kui ka ilma). Grupi suurus piiranguteta.

Teemad:

-    Jalakäijana liikluses

-    Liiklusnõuded jalgratturile ja mopeedijuhile

-    Turvavarustuse kasutamine

-    Helkuri vajalikkus

Liiklusloeng on näitlikustatud - sisaldab mõningal määral praktilist osa, näiteid reaalelust - konkreetsed liikluses reaalselt ette tulnud situatsioonid jalgratturite ja jalakäijatega.

Koolituste kokkulepped:

MTÜ Liikluskasvatuse Ühendus, Toomas Alekõrs

Tel. 5300 8809, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisateave ja õppevahendid:

Liikluskoolituste, projektikonkursside ja õppevahendite info on nähtaval Maanteeameti kodulehel (http://www.mnt.ee/index.php?id=12356). Lasteasutustel on võimalik tellida Maanteeameti e-poest tasuta liiklusõpetuse õppematerjale - http://tk.mnt.ee. Õppematerjalide info on nähtaval liiklusõpetuse kataloogis - http://www.mnt.ee/failid/Kataloog.pdf. Samuti on kõikidel lasteasutustel võimalik omale tellida liiklusohutuskampaania plakateid ja erinevaid infovoldikuid.

Lisainfo:

Diana Okas

Maanteeameti ida regioon     

Liikluskasvatuse osakonna peaspetsialist

Tel 325 8725, 5667 1000, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

PÄÄSTE TULE- JA VEEOHUTUS

 Loengu/koolituse läbiviijad:

Ida-Virumaa piirkond peale Narva linna - 

Liina Järvi tel 53049605;  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  (eesti keeles)

Mikko Virkala

Olga Kukk tel 53314810; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. (vene keeles)

Narva linn ja Vaivara  piirkond -

Maila Leete 53292339; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. (eesti ja vene keeles)

Grupi suurus kokkuleppel.

I osa

Põlemine. Tulekahju ja sellega kaasnevad ohud. Tulekahju areng.
Tulekahjude tekkepõhjused. Elektriohutus.

Tuleõnnetuste ennetamine ja turvaline eluhoiak.

Esmased tulekustutusvahendid.

Suitsuandur- paigaldamine, tööpõhimõtted, hooldus.

Tulekahju avastamine ja käitumine tulekahju korral.

Helistamine hädaabinumbril  112

Tulekahjud inimeste massiliste viibimisega kohtades.

Tuleohutuspaigaldised hoonetes.

Evakuatsiooni põhitõed.


II osa

Metsa ja maastiku tulekahjud. Tuleohutusnõuded metsades ja muu taimestikuga kaetud
aladel. Ohutusnõuded lõkete tegemisel.

Erakorralised loodusõnnetused.

Kodu-ja olmekeemia.

Veeõnnetuste põhjused.

Veeõnnetuste ärahoidmine. Tegutsemine veeõnnetuse korral.

Lõhkekeha leid.

Kirjandus: „Õnnetusjuhtumid ja turvalisus“  Margo Klaos  2007

(raamatu interneti link: http://www.ohutusope.ee/et/Opetajale/7.-9.-klass)

Õppefilmid ja –videod

POLITSEI TEGEVUS JA SEADUSANDLUS

Loengu/koolituse üldine kuraator: Annela Floren

Info: tel 53497068; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Palume ühendust võtta  kohalike noorsoopolitseinikega, kes on pädevad koolitust läbi viima.

I osa seadusandlus

45 minutiline osaline ülevaade Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest: Karistusseadustik, Alkoholiseadus, Tubakaseadus.

Tähelepanu pööratakse enim levinud õiguserikkumistele nagu:

-          suitsetamine

-          alkohoolsete jookide tarvitamine

-          solvamised

-          avaliku korra rikkumised

-          vara lõhkumine ja hävitamine

-          vargused

-          kooli vägivald

-          kehaline väärkohtlemine

II osa sõltuvusained

Grupp mitte suurem kui 30 inimest. 45 minutiline loeng sõltuvusainetest: tubakas, alkohol ja narkootilised ained.

Tubakatoodete liigid, mõjud inimorganismile, piirangud ja karistused, mis on seotud  tubakatoodetega.

Alkohoolsete jookide liigid, mõjud inimorganismile, piirangud ja karistused, mis on seotud alkohoolsete jookidega.

Narkootiliste ainete liigid, mõjud inimorganismile ja karistused, mis on seotud narkootiliste ainetega.

ELLUJÄÄMISÕPETUSE PÕHITÕED

Kaitseliidu Alutaguse Malev

Koolituse instruktor: Olev Mark

Info ja kokkulepped: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; tel. 3376544;

Loengu teema „Käitumine mittestandartses olukorras looduses ja linnas.“