Novembri üritused

4.,5.11.   - Lermontovi konkurss 16.00 Linna Raamatukogus
5.11.       - Eelkooli tund kell 16.00
7.11.       - Majanduspäev
8.11.       - Muusikasillad
              - Vene keele olümpiaad 7.-9. kl
13.11.     - Tsirkus
14.11.     - Projekt KEAT - ellujäämiskursus 6.-7.kl
10.-14.11 - Energiasäästu nädal
18.-19.11 - Koolivaheline võistlus rahvastepallis
19.11.      - Eelkooli tund kell 16.00
21.11.      - Projekt "Toome üldlaulupeo Sillamäele"
22.-30.11. - Projekt Erasmus+
25.11.      - Projekt "Tulge kokku Kadrid Mardid"
               - Ooper "Prints ja kerjus"  Jõhvi
25.-26.11  - Kodanikupäev