Kooli juubel

Kutsume kõiki endisi õpilasi, õpetajaid ja kooli töötajad 25. mail juubeliüritusele:

  • 50 aastat eestikeelset hariduselu Sillamäel
  • 20 aastat Sillamäe Eesti Põhikooli avamisest

25.05.2013

Ürituse kava:

  • Alates kella 12.00 osalejate registreerimine
  • 13.00-15.00 ekskursioon Sillamäe sadamasse, Sillamäe muuseumi külastamine
  • 16.00 kontsert- aktus
  • 18.00 vilistlasõhtu (vestlusringid, tants jms)

Osalustasu kuni 01.05.2013 – 6.- eurot, mis kanda Sillamäe Linnavalitsuse SEB panga arveldusarvele 10220024956010 selgitusega „Osalustasu (nimi) Sillamäe EPK 50“.
Alates 01.05.2013 ja kohapeal registreerimisel on osalustasu 10.- eurot.

Osalejate arvu teadmiseks palume täita eelregistreerimise vormid:

  • vilistlased siin
  • õpetajad ja kooli töötajad siin
  • registreerunud vilistlased siin

Registreerida saab ka kooli telefonil 392 4127.

Kui eelregistreerunud ja osalustasu tasunud osaleja teatab kuni 1.05.2013 mitteosalemisest, siis saab 100% osalustasu tagasi. Kuni 01.05.2013 tasunud ja peale 01.05.2013 teatamise korral saab 50% osalustasu tagasi. Osalustasu tagastamine toimub isikliku avalduse alusel Sillamäe Eesti Põhikooli direktori nimele.

Kohtumiseni Sillamäel!